Thứ năm18092014

Cập nhật lần cuối05:21:34 PM GMT ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH - TỈNH ĐOÀN TÂY NINH

  • Tỉnh Đoàn trao giải cuộc thi“Tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trực tuyến trên mạng internet” năm 2014.

  • Tỉnh Đoàn Tây Ninh: Tổ chức hội thi “Tuổi trẻ Tây Ninh tham gia xây dựng nông thôn mới”

  • Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh: Tiếp xúc cử tri Đoàn viên thanh niên

  • Công ty Phân bón và Thuốc bảo vệ thực vật Đức Thành: Trao 4 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh nghèo học giỏi huyện Dương Minh Châu

  • Tưng bừng ngày hội giao quân

Tỉnh Đoàn trao giải cuộc thi“Tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trực tuyến trên mạng internet” năm 2014.

Tỉnh Đoàn Tây Ninh: Tổ chức hội thi “Tuổi trẻ Tây Ninh tham gia xây dựng nông thôn mới”

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh: Tiếp xúc cử tri Đoàn viên thanh niên

Công ty Phân bón và Thuốc bảo vệ thực vật Đức Thành:  Trao 4 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh nghèo học giỏi huyện Dương Minh Châu

Tưng bừng ngày hội giao quân

huong-toi-dhh

tinhnguyen

TIENG-KEN-DOI-TA