Thứ năm30062016

Cập nhật lần cuối10:55:32 PM GMT ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH - TỈNH ĐOÀN TÂY NINH

  • Tỉnh đoàn Tây Ninh: tổ chức giải bóng chuyền khối công nhân viên chức tỉnh năm 2016

  • Tỉnh đoàn Tây Ninh triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi 2016

  • Xã đoàn Hiệp Tân: Tạo ra nhiều sân chơi vui nhộn cho trẻ em trong những ngày hè

  • Xã đoàn Bàu Đồn: Tiếp sức mùa thi cho 10 em học sinh nghèo

  • Đoàn thanh niên thị trấn Dương Minh Châu: Trao nhà nhân ái cho gia đình nghèo

Tỉnh đoàn Tây Ninh: tổ chức giải bóng chuyền khối công nhân viên chức tỉnh năm 2016

Tỉnh đoàn Tây Ninh triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi 2016

   Xã đoàn Hiệp Tân:  Tạo ra nhiều sân chơi vui nhộn cho trẻ em trong những ngày hè

Xã đoàn Bàu Đồn:  Tiếp sức mùa thi cho 10 em học sinh nghèo

Đoàn thanh niên thị trấn Dương Minh Châu:  Trao nhà nhân ái cho gia đình nghèo

Đoàn thanh niên thị trấn Dương Minh Châu:  Khởi công làm đường giao thông nội thị

BANNER_2016

gui_HUYEN_ban_sua

Cong_dan_tre_11

HOC_SINH_3_REN_LUYEN_1