Thứ ba27092016

Cập nhật lần cuối12:57:42 AM GMT ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH - TỈNH ĐOÀN TÂY NINH

  • Tỉnh Đoàn Tây Ninh trao giải hội thi ảnh ống kính xanh và nông thôn ngày mới năm 2016

  • Tỉnh đoàn Tây Ninh trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu 180 năm thành lập và phát triển vùng đất Tây Ninh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 85 năm vẻ vang” qua mạng internet và Nhắn tin bình chọn cuộc vận động “ Công dân trẻ tiêu biểu Tây Ninh năm 2016”

  • Tỉnh Đoàn Tây Ninh tổ chức trao hơn 100 triệu đồng học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên nghèo tây ninh

  • Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới” tỉnh Tây Ninh lần thứ 3 năm 2016.

  • Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Tân Châu tổ chức Trại huấn luyện cán bộ Hội năm 2016

Tỉnh Đoàn Tây Ninh trao giải hội thi ảnh ống kính xanh  và nông thôn ngày mới năm 2016

Tỉnh đoàn Tây Ninh trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu 180 năm thành lập và phát triển vùng đất Tây Ninh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 85 năm vẻ vang” qua mạng internet và Nhắn tin bình chọn cuộc vận động “ Công dân trẻ tiêu biểu Tây Ninh năm 2016”

Tỉnh Đoàn Tây Ninh tổ chức trao hơn 100 triệu đồng học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên nghèo tây ninh

Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới” tỉnh Tây Ninh lần thứ 3 năm 2016.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Tân Châu tổ chức  Trại huấn luyện cán bộ Hội năm 2016

Bầu bổ sung chức danh Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2012-2017

BANNER_2016

gui_HUYEN_ban_sua

BANNER_HOI_60_NAM_DANG_WEB

HOC_SINH_3_REN_LUYEN_1