Thứ sáu06032015

Cập nhật lần cuối08:56:49 AM GMT ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH - TỈNH ĐOÀN TÂY NINH

  • Tân Biên: Tiếp nhận hơn 230 đơn vị máu nhân đạo đợt I năm 2015

  • Huyện Dương Minh Châu: Tổ chức giao lưu và tặng quà cho Đồn Biên phòng Tống Lê Chân

  • Huyện Đoàn Châu Thành: Giao lưu và tặng quà cho bộ đội Biên phòng

  • Tỉnh Đoàn Tây Ninh: Khởi động Tháng Thanh niên 2015

  • Huyện Đoàn Hòa Thành: Ra quân Tháng Thanh niên năm 2015 với hoạt động đồng hành cùng xã nông thôn mới

Tân Biên: Tiếp nhận hơn 230 đơn vị máu nhân đạo đợt I  năm 2015

Huyện Dương Minh Châu: Tổ chức giao lưu và tặng quà cho Đồn Biên phòng Tống Lê Chân

Huyện Đoàn Châu Thành: Giao lưu và tặng quà cho bộ đội Biên phòng

Tỉnh Đoàn Tây Ninh: Khởi động Tháng Thanh niên 2015

Huyện Đoàn Hòa Thành: Ra quân Tháng Thanh niên năm 2015  với hoạt động đồng hành cùng xã nông thôn mới

Huyện Đoàn Tân Biên:  Ra quân dọn dẹp, làm vệ sinh và phát hoang đường

TU_HAO.psd

CHAO_MUNG_KY_NIEM.psd