Thứ sáu22082014

Cập nhật lần cuối07:38:38 AM GMT ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH - TỈNH ĐOÀN TÂY NINH

  • Dương Minh Châu: Tổ chức diễn đàn tuyên truyền Hiếp pháp năm 2013

  • Xã Phước Trạch: Đạt 18/19 tiêu chí về xây dựng NTM

  • Hội LHTN VN xã Bàu Đồn (Gò Dầu): Ra quân bê tông hóa đường giao thông nông thôn

  • Chương trình "Áo trắng mới - Khởi đầu mới": Trao 100 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh

  • Thành Đoàn Tây Ninh: Tổ chức chương trình “Trải nghiệm quân ngũ”

Dương Minh Châu: Tổ chức diễn đàn tuyên truyền Hiếp pháp năm 2013

Xã Phước Trạch: Đạt 18/19 tiêu chí về xây dựng NTM

Hội LHTN VN xã Bàu Đồn (Gò Dầu):  Ra quân bê tông hóa đường giao thông nông thôn

Chương trình

Thành Đoàn Tây Ninh: Tổ chức chương trình “Trải nghiệm quân ngũ”

Nhóm Từ thiện Tây Ninh: Tặng quà cho người nghèo huyện Hòa Thành

huong-toi-dhh

tinhnguyen

TIENG-KEN-DOI-TA